Úradná tabuľa ÚJD SR

2091-2024

č. konania: 2091-2024

č. rozhodnutia: 179/2024

účastník konania: SE

dátum začiatku konania: 22.03.2024

dátum ukončenia konania: 03.05.2024

dátum aktualizácie: 03.05.2024

Prílohy:

2091-2024_SpravneKonanie_2091-2024_Formulár o zverejnení SpK_2091-2024_rev.03_3.5.2024_ukončenie konania.pdf
2091-2024_Žiadosť_anonymizovaná.pdf
2091-2024_Rozhodnutie_179_2024_Rozhodnutie_179_2024.pdf

Aktualizácia: 03.05.2024