Úradná tabuľa ÚJD SR

2083-2023

č. konania: 2083-2023

č. rozhodnutia: 169/2023

účastník konania: SE

dátum začiatku konania: 25.04.2023

dátum ukončenia konania: 22.06.2023

dátum aktualizácie: 30.06.2023

Prílohy:

2083-2023_SpravneKonanie_2083-2023_Zverejňovanie informácií - SpK č. UJD SR 2083-2023 rev.03.pdf
2083-2023_UradnyList_4141_2023-Upovedomenie o návrhu rozhodnutia.pdf
2083-2023_SE_00974_005662_2023_Mc-anonymizovaná.pdf
2083-2023_Rozhodnutie_169_2023_Rozhodnutie_169_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023