Úradná tabuľa ÚJD SR

2079-2023

č. konania: 2079-2023

účastník konania: SE

dátum začiatku konania: 24.04.2023

dátum aktualizácie: 27.04.2023

Prílohy:

2079-2023_SpravneKonanie_2079-2023_Formulár o zverejnení SpK 2079 rev. 02.pdf
2079-2023_UJD SR 2079-2023_Rozhodnutie č. 137_2023_EMO 1,2 - prerušenie SpK.pdf
2079-2023_Anonymizovaná žiadosť SE_00964_005504_2023.pdf

Aktualizácia: 27.04.2023