Úradná tabuľa ÚJD SR

2079-2023

č. konania: 2079-2023

č. rozhodnutia: 367/2023

účastník konania: SE

dátum začiatku konania: 24.04.2023

dátum ukončenia konania: 09.12.2023

dátum aktualizácie: 20.12.2023

Prílohy:

2079-2023_SpravneKonanie_2079-2023_Formulár o zverejnení SpK 2079 rev. 06.pdf
2079-2023_Anonymizovaná žiadosť SE_00964_005504_2023.pdf
2079-2023_Rozhodnutie_367_2023_Rozhodnutie č. 367_2023.pdf

Aktualizácia: 20.12.2023