Úradná tabuľa ÚJD SR

2078-2023

č. konania: 2078-2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 24.04.2023

dátum aktualizácie: 22.05.2023

Prílohy:

2078-2023_SpravneKonanie_2078-2023_Zverejnenie upovedomenia o návrhu rozhodnutia SpK 2078_2023rev01.pdf
2078-2023_Návrh rozhodnutia škrtiace clony xxx_2023.pdf
2078-2023_Anonymizovaná žiadosť SE_00082_005494_2023 UJD 19.04.2023.pdf

Aktualizácia: 22.05.2023