Úradná tabuľa ÚJD SR

2078-2023

č. konania: 2078-2023

č. rozhodnutia: 166/2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 24.04.2023

dátum ukončenia konania: 16.06.2023

dátum aktualizácie: 16.06.2023

Prílohy:

2078-2023_SpravneKonanie_2078-2023_Zverejnenie ukončenia SpK 2078_2023rev03.pdf
2078-2023_Anonymizovaná žiadosť SE_00082_005494_2023 UJD 19.04.2023.pdf
2078-2023_Rozhodnutie_166_2023_Rozhodnutie_166_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023