Úradná tabuľa ÚJD SR

2077-2023

č. konania: 2077-2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 24.04.2023

dátum aktualizácie: 02.05.2023

Prílohy:

2077-2023_SpravneKonanie_2077-2023_84709889.pdf
2077-2023_21102616.pdf

Aktualizácia: 02.05.2023