Úradná tabuľa ÚJD SR

2077-2023

č. konania: 2077-2023

č. rozhodnutia: 191/2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 24.04.2023

dátum ukončenia konania: 05.07.2023

dátum aktualizácie: 14.07.2023

Prílohy:

2077-2023_SpravneKonanie_2077-2023_23004689.pdf
2077-2023_ANONYM~2.PDF
2077-2023_07587330.pdf
2077-2023_R_xxx_2023_Návrh Rozhodnutia.pdf
2077-2023_UradnyList_4962_2023.pdf
2077-2023_Rozhodnutie_191_2023_Rozhodnutie_191_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023