Úradná tabuľa ÚJD SR

2076-2022

č. konania: 2076-2022

č. rozhodnutia: 141/2022

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 25.04.2022

dátum ukončenia konania: 27.05.2022

dátum aktualizácie: 27.05.2022

Prílohy:

2076-2022_SpravneKonanie_2076-2022_SPK 2076-2022 formulár 02.pdf
2076-2022_SPK 2076-2022_ziadosť AN.pdf
2076-2022_Rozhodnutie_141_2022_R141_2022.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023