Úradná tabuľa ÚJD SR

2074-2023

č. konania: 2074-2023

č. rozhodnutia: 181/2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 21.04.2023

dátum ukončenia konania: 28.06.2023

dátum aktualizácie: 04.07.2023

Prílohy:

2074-2023_SpravneKonanie_2074-2023_Zverejňovanie informácií - SpK č. UJD SR 2074-2023 rev 03.pdf
2074-2023_eL_4582_2023_Upovedomenie o návrhu rozhodnutia.pdf
2074-2023_RXXX_2023_2074-2023_návrh.pdf
2074-2023_SE_00082_005453_2023-anonymizovaná.pdf
2074-2023_Rozhodnutie_181_2023_Rozhodnutie_181_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023