Úradná tabuľa ÚJD SR

2074-2023

č. konania: 2074-2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 21.04.2023

dátum aktualizácie: 26.04.2023

Prílohy:

2074-2023_SpravneKonanie_2074-2023_Zverejňovanie informácií - SpK č. UJD SR 2074-2023 rev 00.pdf
2074-2023_SE_00082_005453_2023-anonymizovaná.pdf

Aktualizácia: 26.04.2023