Úradná tabuľa ÚJD SR

2073-2023

č. konania: 2073-2023

č. rozhodnutia: 177/2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 21.04.2023

dátum ukončenia konania: 28.06.2023

dátum aktualizácie: 04.07.2023

Prílohy:

2073-2023_SpravneKonanie_2073-2023_67338019.pdf
2073-2023_17538274.pdf
2073-2023_Rozhodnutie_177_2023_Rozhodnutie_177_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023