Úradná tabuľa ÚJD SR

2073-2023

č. konania: 2073-2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 21.04.2023

dátum aktualizácie: 02.05.2023

Prílohy:

2073-2023_SpravneKonanie_2073-2023_21385540.pdf
2073-2023_17538274.pdf

Aktualizácia: 02.05.2023