Úradná tabuľa ÚJD SR

2059-2023

č. konania: 2059-2023

č. rozhodnutia: 158/2023

účastník konania: SEVAK

dátum začiatku konania: 21.04.2023

dátum ukončenia konania: 15.06.2023

dátum aktualizácie: 22.06.2023

Prílohy:

2059-2023_SpravneKonanie_2059-2023_Formulár o zverejnení SpK 2059-2023 rev. 01 zo dňa 22.6.2023.pdf
2059-2023_ziadost.pdf
2059-2023_Rozhodnutie_158_2023_R158.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023