Úradná tabuľa ÚJD SR

2059-2023

č. konania: 2059-2023

účastník konania: SEVAK

dátum začiatku konania: 21.04.2023

dátum aktualizácie: 05.05.2023

Prílohy:

2059-2023_SpravneKonanie_2059-2023_Formulár o zverejnení SpK 2059-2023 rev. 00 zo dňa 5.5.2023.pdf
2059-2023_ziadost.pdf

Aktualizácia: 30.05.2023