Úradná tabuľa ÚJD SR

2051-2024

č. konania: 2051-2024

č. rozhodnutia: 168/2024

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 20.03.2024

dátum ukončenia konania: 27.04.2024

dátum aktualizácie: 29.04.2024

Prílohy:

2051-2024_SpravneKonanie_2051-2024_(3) Formulár o zverejnení SpK 2051_2024_rev.03.pdf
2051-2024_(1) SE_00001_003987_2024_UJD_19.03.2024_ANONYM.pdf
2051-2024_Rozhodnutie_168_2024_Rozhodnutie_168_2024_SpK 2051_2024 .pdf

Aktualizácia: 29.04.2024