Úradná tabuľa ÚJD SR

2050-2024

č. konania: 2050-2024

č. rozhodnutia: 175/2024

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 20.03.2024

dátum ukončenia konania: 03.05.2024

dátum aktualizácie: 06.05.2024

Prílohy:

2050-2024_SpravneKonanie_2050-2024_Formulár o zverejnení SpK 2050.pdf
2050-2024_Anonym SE_00001_003990_2024.pdf
2050-2024_Rozhodnutie_175_2024_Rozhodnutie_175_2024.pdf

Aktualizácia: 06.05.2024