Úradná tabuľa ÚJD SR

2049-2022

č. konania: 2049-2022

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 13.04.2022

dátum aktualizácie: 22.04.2022

Prílohy:

2049-2022_SpravneKonanie_2049-2022_Formulár o zverejnení SpK 2049-2022 rev. 00 zo dňa 22.04.2022.pdf
2049-2022_Žiadosť JAVYS.pdf

Aktualizácia: 22.04.2022