Úradná tabuľa ÚJD SR

2049-2022

č. konania: 2049-2022

č. rozhodnutia: 170/2022

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 13.04.2022

dátum ukončenia konania: 25.07.2022

dátum aktualizácie: 25.07.2022

Prílohy:

2049-2022_SpravneKonanie_2049-2022_Formulár o zverejnení SpK 2049-2022 rev. 03 zo dňa 25.07.2022.pdf
2049-2022_Žiadosť JAVYS.pdf
2049-2022_Návrh rozhodnutia 170-2022.pdf
2049-2022_Rozhodnutie_170_2022_R_170_2022.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023