Úradná tabuľa ÚJD SR

2039-2022

č. konania: 2039-2022

č. rozhodnutia: 256/2022

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 14.04.2022

dátum aktualizácie: 23.09.2022

Prílohy:

2039-2022_SpravneKonanie_2039-2022_Formulár SpK 2039-2022_rev03.pdf
2039-2022_Záznam-6906_2022.pdf
2039-2022_List SE-anonymizovaný.pdf
2039-2022_Rozhodnutie_256_2022_R 256_2022.pdf

Aktualizácia: 06.10.2022