Úradná tabuľa ÚJD SR

2039-2022

č. konania: 2039-2022

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 14.04.2022

dátum aktualizácie: 27.04.2022

Prílohy:

2039-2022_SpravneKonanie_2039-2022_Formulár SpK 2039-2022_rev01.pdf
2039-2022_R 138_2022_HiEv_HaLa podpisane.pdf
2039-2022_List SE-anonymizovaný.pdf

Aktualizácia: 28.04.2022