Úradná tabuľa ÚJD SR

2033-2024

č. konania: 2033-2024

účastník konania: SE

dátum začiatku konania: 19.03.2024

dátum aktualizácie: 26.03.2024

Prílohy:

2033-2024_SpravneKonanie_2033-2024_Zverejnenie prerušenia SpK 2033_2024 rev01.pdf
2033-2024_Rozhodnutie_139_2024.pdf
2033-2024_Anonymizovaná žiadosť SE_00600_003794_2024_Mc.pdf

Aktualizácia: 26.03.2024