Úradná tabuľa ÚJD SR

2030-2022

č. konania: 2030-2022

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 19.04.2022

dátum aktualizácie: 26.04.2022

Prílohy:

2030-2022_SpravneKonanie_2030-2022_Formulár o zverejnení SpK 2030-2022 rev. 00 zo dňa 26.04.2022.pdf
2030-2022_žiadosť 2978_2022_anonymizovaná.pdf

Aktualizácia: 27.04.2022