Úradná tabuľa ÚJD SR

2030-2022

č. konania: 2030-2022

č. rozhodnutia: 161/2022

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 19.04.2022

dátum ukončenia konania: 20.06.2022

dátum aktualizácie: 03.08.2023

Prílohy:

2030-2022_SpravneKonanie_2030-2022_Zverejňovanie informácií o SpK 2030-2022 rev. 02 zo dňa 21.06.2022.pdf
2030-2022_žiadosť 2978_2022_anonymizovaná.pdf
2030-2022_Rozhodnutie_161_2022_Rozhodnutie 161_2022 pred NPaV.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023