Úradná tabuľa ÚJD SR

2026-2022

č. konania: 2026-2022

účastník konania: SE – J. Bohunice

dátum začiatku konania: 19.04.2022

dátum aktualizácie: 29.04.2022

Prílohy:

2026-2022_SpravneKonanie_2026-2022_Zverejňovanie informácií - SpK č. UJD SR 2026-2022 rev 00 .pdf
2026-2022_SE_2022_013790_Mc-anonymizovaná.pdf
2026-2022_R137_2022_GrOt_MaGa podpisane.pdf

Aktualizácia: 29.04.2022