Úradná tabuľa ÚJD SR

2026-2022

č. konania: 2026-2022

č. rozhodnutia: 215/2022

účastník konania: SE – J. Bohunice

dátum začiatku konania: 19.04.2022

dátum ukončenia konania: 17.08.2022

dátum aktualizácie: 26.08.2022

Prílohy:

2026-2022_SpravneKonanie_2026-2022_Zverejňovanie informácií - SpK č. UJD SR 2026-2022 rev 03.pdf
2026-2022_SE_2022_013790_Mc-anonymizovaná.pdf
2026-2022_SE_2022._023287_Mc-anonymizovaná.002.pdf
2026-2022_R137_2022_GrOt_MaGa podpisane.pdf
2026-2022_Rozhodnutie_215_2022_R215_2022_GrOt_eR.002.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023