Úradná tabuľa ÚJD SR

2023-2022

č. konania: 2023-2022

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 12.04.2022

dátum aktualizácie: 29.04.2022

Prílohy:

2023-2022_SpravneKonanie_2023-2022_Zverejňovanie informácií - SpK č. UJD SR 2023-2022 rev 00 .pdf
2023-2022_SE_2022_013681_PJ-anonymizovaná.pdf
2023-2022_R136_2022_GrOt_MaGa podpisane.pdf

Aktualizácia: 29.04.2022