Úradná tabuľa ÚJD SR

2023-2022

č. konania: 2023-2022

č. rozhodnutia: 212/2022

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 12.04.2022

dátum ukončenia konania: 13.08.2022

dátum aktualizácie: 26.08.2022

Prílohy:

2023-2022_SpravneKonanie_2023-2022_Zverejňovanie informácií - SpK č. UJD SR 2023-2022 rev 03.pdf
2023-2022_SE_2022_013681_PJ-anonymizovaná.pdf
2023-2022_SE_2022_022329_Ga-anonymizovaná.pdf
2023-2022_R136_2022_GrOt_MaGa podpisane.pdf
2023-2022_Rozhodnutie_212_2022_R212_2022_GrOt_eR.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023