Úradná tabuľa ÚJD SR

2008-2023

č. konania: 2008-2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 18.04.2023

dátum aktualizácie: 26.04.2023

Prílohy:

2008-2023_SpravneKonanie_2008-2023_Formulár SpK 2008-2023_rev01.pdf
2008-2023_R_133_2023_rozhonutie o prerušení SpK.pdf
2008-2023_zaznam VV rev.01.pdf
2008-2023_SpK 2008-2023 žiadosť anonymizovaná.pdf

Aktualizácia: 26.04.2023