Úradná tabuľa ÚJD SR

2008-2023

č. konania: 2008-2023

č. rozhodnutia: 286/2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 18.04.2023

dátum ukončenia konania: 12.10.2023

dátum aktualizácie: 19.12.2023

Prílohy:

2008-2023_SpravneKonanie_2008-2023_Formulár SpK 2008-2023_rev05.pdf
2008-2023_Záznam k vydaniu R 286_2023_11_9_2023.pdf
2008-2023_SpK 2008-2023 žiadosť anonymizovaná.pdf
2008-2023_Rozhodnutie_286_2023_ÚJD SR_2008_2023_ rozhodnutie 286_2023_EMO12.002.pdf

Aktualizácia: 19.12.2023