Úradná tabuľa ÚJD SR

1991-2024

č. konania: 1991-2024

č. rozhodnutia: 140/2024

účastník konania: VUJE

dátum začiatku konania: 12.03.2024

dátum ukončenia konania: 13.04.2024

dátum aktualizácie: 24.04.2024

Prílohy:

1991-2024_SpravneKonanie_1991-2024_FoZ SpK_01_1991_2024_VUJE.pdf
1991-2024_Žiadosť_VUJE_1991_2024.pdf
1991-2024_Rozhodnutie_140_2024_Rozhodnutie_140_2024.pdf

Aktualizácia: 24.04.2024