Úradná tabuľa ÚJD SR

1991-2023

č. konania: 1991-2023

účastník konania: VUJE

dátum začiatku konania: 17.04.2023

dátum aktualizácie: 21.04.2023

Prílohy:

1991-2023_SpravneKonanie_1991-2023_FoZ SpK_00_1991_2023_VUJE.pdf
1991-2023_Žiadosť_VUJE_1991_2023.pdf

Aktualizácia: 21.04.2023