Úradná tabuľa ÚJD SR

1991-2023

č. konania: 1991-2023

č. rozhodnutia: 183/2023

účastník konania: VUJE

dátum začiatku konania: 17.04.2023

dátum ukončenia konania: 06.07.2023

dátum aktualizácie: 11.07.2023

Prílohy:

1991-2023_SpravneKonanie_1991-2023_FoZ SpK_01_1991_2023_VUJE.pdf
1991-2023_Žiadosť_VUJE_1991_2023.pdf
1991-2023_Rozhodnutie_183_2023_R_183_2023(súhlasu na_RZ_PP_OSZ_PVnRPS JZ EBO lektori_VnRPS_VUJE).pdf

Aktualizácia: 13.11.2023