Úradná tabuľa ÚJD SR

1988-2023

č. konania: 1988-2023

č. rozhodnutia: 163/2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 17.04.2023

dátum ukončenia konania: 16.06.2023

dátum aktualizácie: 16.06.2023

Prílohy:

1988-2023_SpravneKonanie_1988-2023_Zverejnenie ukončenia SpK 1988_2023rev03.pdf
1988-2023_Anonymizovaná žiadosť SE_00082_005103_2023 UJD 13.04.2023.pdf
1988-2023_Rozhodnutie_163_2023_Rozhodnutie_163_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023