Úradná tabuľa ÚJD SR

1988-2023

č. konania: 1988-2023

č. rozhodnutia: 163/2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 17.04.2023

dátum aktualizácie: 30.05.2023

Prílohy:

1988-2023_SpravneKonanie_1988-2023_Zverejnenie rozhodnutia 163_2023 v SpK 1988_2023rev02.pdf
1988-2023_Anonymizovaná žiadosť SE_00082_005103_2023 UJD 13.04.2023.pdf
1988-2023_Rozhodnutie_163_2023_Rozhodnutie_163_2023.pdf

Aktualizácia: 30.05.2023