Úradná tabuľa ÚJD SR

1987-2022

č. konania: 1987-2022

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 13.04.2022

dátum aktualizácie: 22.04.2022

Prílohy:

1987-2022_SpravneKonanie_1987-2022_Formulár SpK 1987-2022_rev.00.pdf
1987-2022_list SE_2022_013749_PJ.pdf

Aktualizácia: 22.04.2022