Úradná tabuľa ÚJD SR

1985-2022

č. konania: 1985-2022

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 12.04.2022

dátum aktualizácie: 21.04.2022

Prílohy:

1985-2022_SpravneKonanie_1985-2022_FoZ SpK_00_1985_2022_JAVYS.pdf
1985-2022_Žiadosť_JAVYS_1985_2022.pdf

Aktualizácia: 21.04.2022