Úradná tabuľa ÚJD SR

1985-2022

č. konania: 1985-2022

č. rozhodnutia: 162/2022

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 12.04.2022

dátum ukončenia konania: 18.07.2022

dátum aktualizácie: 29.07.2022

Prílohy:

1985-2022_SpravneKonanie_1985-2022_FoZ SpK_03_1985_2022_JAVYS.pdf
1985-2022_Žiadosť_JAVYS_1985_2022.pdf
1985-2022_Rozhodnutie_162_2022_R162_2022_SzVi_HaLa_final_BP.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023