Úradná tabuľa ÚJD SR

1983-2024

č. konania: 1983-2024

č. rozhodnutia: 148/2024

účastník konania: SE

dátum začiatku konania: 13.03.2024

dátum ukončenia konania: 19.04.2024

dátum aktualizácie: 22.04.2024

Prílohy:

1983-2024_SpravneKonanie_1983-2024_Zverejnenie ukončenia SpK 1983_2024 rev03.pdf
1983-2024_Anonymizovaná žiadosť SE_00579_003656_2024_Ga.pdf
1983-2024_Rozhodnutie_148_2024_Rozhodnutie_148_2024.pdf

Aktualizácia: 22.04.2024