Úradná tabuľa ÚJD SR

1969-2023

č. konania: 1969-2023

č. rozhodnutia: 201/2023

účastník konania: SE

dátum začiatku konania: 11.04.2023

dátum ukončenia konania: 31.07.2023

dátum aktualizácie: 31.07.2023

Prílohy:

1969-2023_SpravneKonanie_1969-2023_Formulár k SpK UJD SR č. 1969-2023 rev.04.pdf
1969-2023_Žiadosť SE.002.002.pdf
1969-2023_Rozhodnutie_201_2023_ROZHODNUTIE č. 201_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023