Úradná tabuľa ÚJD SR

1968-2022

č. konania: 1968-2022

č. rozhodnutia: 147/2022

účastník konania: SE – J. Bohunice

dátum začiatku konania: 12.04.2022

dátum ukončenia konania: 30.06.2022

dátum aktualizácie: 29.06.2022

Prílohy:

1968-2022_SpravneKonanie_1968-2022_Zverejnenie ukončenia SpK UJD SR 1968-2022rev04.pdf
1968-2022_Anonymizovaná žiadosť SE_2022_013369_Mc.pdf
1968-2022_Rozhodnutie_147_2022_Anonymizované Rozhodnutie R _147_2022_ 320_UhMa.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023