Úradná tabuľa ÚJD SR

1968-2022

č. konania: 1968-2022

účastník konania: SE – J. Bohunice

dátum začiatku konania: 12.04.2022

dátum aktualizácie: 13.04.2022

Prílohy:

1968-2022_SpravneKonanie_1968-2022_Zverejnenie začiatku SpK UJD SR 1968_2022rev00.pdf
1968-2022_Anonymizovaná žiadosť SE_2022_013369_Mc.pdf

Aktualizácia: 13.04.2022