Úradná tabuľa ÚJD SR

1955-2024

č. konania: 1955-2024

č. rozhodnutia: 128/2024

účastník konania: SE

dátum začiatku konania: 07.03.2024

dátum ukončenia konania: 08.04.2024

dátum aktualizácie: 16.04.2024

Prílohy:

1955-2024_SpravneKonanie_1955-2024_FoZ SpK_01_1955_2024_SE.pdf
1955-2024_Žiadosť_SE_1955_2024.pdf
1955-2024_Rozhodnutie_128_2024_Rozhodnutie_128_2024.pdf

Aktualizácia: 16.04.2024