Úradná tabuľa ÚJD SR

1953-2024

č. konania: 1953-2024

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 08.03.2024

dátum aktualizácie: 12.03.2024

Prílohy:

1953-2024_SpravneKonanie_1953-2024_Zv. inf. - Spis č. 1953-2024_rev. 00 z 12.3.2024.pdf
1953-2024_SE_00001_003251_2024_UJD_07.03.2024_anonymizov.pdf

Aktualizácia: 12.03.2024