Úradná tabuľa ÚJD SR

1953-2024

č. konania: 1953-2024

č. rozhodnutia: 204/2024

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 08.03.2024

dátum ukončenia konania: 07.05.2024

dátum aktualizácie: 07.05.2024

Prílohy:

1953-2024_SpravneKonanie_1953-2024_Zv. inf. - Spis č. 1953-2024_rev. 01 z 7.5.2024.pdf
1953-2024_SE_00001_003251_2024_UJD_07.03.2024_anonymizov.pdf
1953-2024_Rozhodnutie_204_2024_Rozhodnutie_204_2024.pdf

Aktualizácia: 07.05.2024