Úradná tabuľa ÚJD SR

1948-2023

č. konania: 1948-2023

č. rozhodnutia: 126/2023

účastník konania: SE

dátum začiatku konania: 06.04.2023

dátum ukončenia konania: 21.04.2023

dátum aktualizácie: 02.05.2023

Prílohy:

1948-2023_SpravneKonanie_1948-2023_Spk ÚJD SR 1948-2023_rev.00.pdf
1948-2023_ziadost_an.002.pdf
1948-2023_Rozhodnutie_126_2023_R126_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023