Úradná tabuľa ÚJD SR

1938-2023

č. konania: 1938-2023

č. rozhodnutia: 127/2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 11.04.2023

dátum ukončenia konania: 21.04.2023

dátum aktualizácie: 25.04.2023

Prílohy:

1938-2023_SpravneKonanie_1938-2023_Formulár o zverejnení SpK UJD SR1938-2023_akt. 02 zo dňa 25. 4. 2023.pdf
1938-2023_Žiadosť SE_2023 05.04.2023, Mo34.pdf
1938-2023_Rozhodnutie_127_2023_UJD SR 1938-2023, Rozhodnutie č. 127_2023, MO34.002.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023