Úradná tabuľa ÚJD SR

1936-2022

č. konania: 1936-2022

č. rozhodnutia: 173/2022

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 08.04.2022

dátum ukončenia konania: 13.07.2022

dátum aktualizácie: 25.07.2022

Prílohy:

1936-2022_SpravneKonanie_1936-2022_Formulár o zverejnení SpK ver.06 Jul 2022.pdf
1936-2022_Anonymizovaná žiadosť.pdf
1936-2022_Rozhodnutie_173_2022_R173_2022_MaPa.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023