Úradná tabuľa ÚJD SR

1936-2022

č. konania: 1936-2022

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 08.04.2022

dátum aktualizácie: 02.05.2022

Prílohy:

1936-2022_SpravneKonanie_1936-2022_Formulár o zverejnení SpK ver.02APR2022.pdf
1936-2022_R128_2022_MaPa_MaGa podpisane.pdf
1936-2022_Anonymizovaná žiadosť.pdf
1936-2022_R_128_2022_MaPa_Prerušenie.pdf

Aktualizácia: 02.05.2022