Úradná tabuľa ÚJD SR

1935-2022

č. konania: 1935-2022

účastník konania: VUJE

dátum začiatku konania: 06.04.2022

dátum aktualizácie: 20.05.2022

Prílohy:

1935-2022_SpravneKonanie_1935-2022_FoZ SpK_01_1935_2022_VUJE.pdf
1935-2022_R129_2022_SzVi podpisane.pdf
1935-2022_Žiadosť_VUJE_1935_2022.pdf

Aktualizácia: 20.05.2022