Úradná tabuľa ÚJD SR

1934-2022

č. konania: 1934-2022

účastník konania: VUJE

dátum začiatku konania: 06.04.2022

dátum aktualizácie: 16.05.2022

Prílohy:

1934-2022_SpravneKonanie_1934-2022_FoZ SpK_01_1934_2022_VUJE.pdf
1934-2022_R130_2022_SzVi podpisane.pdf
1934-2022_Žiadosť_VUJE_1934_2022.pdf

Aktualizácia: 18.05.2022