Úradná tabuľa ÚJD SR

1934-2022

č. konania: 1934-2022

č. rozhodnutia: 223/2022

účastník konania: VUJE

dátum začiatku konania: 06.04.2022

dátum ukončenia konania: 22.08.2022

dátum aktualizácie: 22.08.2022

Prílohy:

1934-2022_SpravneKonanie_1934-2022_FoZ SpK_02_1934_2022_VUJE.pdf
1934-2022_Žiadosť_VUJE_1934_2022.pdf
1934-2022_Rozhodnutie_223_2022_Rozhodnutie_5853_223_2022.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023