Úradná tabuľa ÚJD SR

1933-2022

č. konania: 1933-2022

č. rozhodnutia: 157/2022

účastník konania: VUJE

dátum začiatku konania: 07.04.2022

dátum ukončenia konania: 14.07.2022

dátum aktualizácie: 29.07.2022

Prílohy:

1933-2022_SpravneKonanie_1933-2022_FoZ SpK_03_1933_2022_VUJE.pdf
1933-2022_Žiadosť_VUJE_1933_2022.pdf
1933-2022_Rozhodnutie_157_2022_R162_2022_SzVi_HaLa_final_BP.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023