Úradná tabuľa ÚJD SR

1933-2022

č. konania: 1933-2022

účastník konania: VUJE

dátum začiatku konania: 07.04.2022

dátum aktualizácie: 19.04.2022

Prílohy:

1933-2022_SpravneKonanie_1933-2022_FoZ SpK_00_1933_2022_VUJE.pdf
1933-2022_Žiadosť_VUJE_1933_2022.pdf

Aktualizácia: 19.04.2022