Úradná tabuľa ÚJD SR

1929-2022

č. konania: 1929-2022

účastník konania: SE – J. Bohunice

dátum začiatku konania: 07.04.2022

dátum aktualizácie: 05.05.2022

Prílohy:

1929-2022_SpravneKonanie_1929-2022_Zverejňovanie informácií - SpK č. UJD SR 1929-2022 rev 01 .pdf
1929-2022_SE_2022_016336_Ďu-anonymizovaná.pdf
1929-2022_SE_2022_012558_Mc-anonymizovaná.pdf

Aktualizácia: 05.05.2022