Úradná tabuľa ÚJD SR

1928-2023

č. konania: 1928-2023

č. rozhodnutia: 194/2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 05.04.2023

dátum ukončenia konania: 22.07.2023

dátum aktualizácie: 24.07.2023

Prílohy:

1928-2023_SpravneKonanie_1928-2023_Formulár o zverejnení SpK_ver11jan2022 rev. 04 z 24.7.2023 - UJD SR 1928-2023.pdf
1928-2023_žiadosť.pdf
1928-2023_Rozhodnutie_194_2023_R194_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023