Úradná tabuľa ÚJD SR

1928-2023

č. konania: 1928-2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 05.04.2023

dátum aktualizácie: 29.05.2023

Prílohy:

1928-2023_SpravneKonanie_1928-2023_Formulár o zverejnení SpK_ver11jan2022 rev. 02 z 29.5.2023 - UJD SR 1928-2023.pdf
1928-2023_návrh R .pdf
1928-2023_L4407_2023.pdf
1928-2023_žiadosť.pdf

Aktualizácia: 29.05.2023