Úradná tabuľa ÚJD SR

1914-2023

č. konania: 1914-2023

č. rozhodnutia: 135/2023

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 31.03.2023

dátum ukončenia konania: 22.05.2023

dátum aktualizácie: 23.05.2023

Prílohy:

1914-2023_SpravneKonanie_1914-2023_Zverejňovanie informácií o SpK_1914-2023_rev. 02 zo dňa 23.05.2023.pdf
1914-2023_Žiadosť o schválenie zmien v PP 9-LPS-001, 4. vydanie.pdf
1914-2023_Rozhodnutie_135_2023_135.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023