Úradná tabuľa ÚJD SR

1906-2022

č. konania: 1906-2022

č. rozhodnutia: 119/2022

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 05.04.2022

dátum ukončenia konania: 04.05.2022

dátum aktualizácie: 20.05.2022

Prílohy:

1906-2022_SpravneKonanie_1906-2022_FoZ SpK_02_1906_2022_JAVYS.pdf
1906-2022_Žiadosť_JAVYS_1906_2022.pdf
1906-2022_Rozhodnutie_119_2022_R119_2022_SzVi_SmIm.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023