Úradná tabuľa ÚJD SR

1903-2022

č. konania: 1903-2022

č. rozhodnutia: 158/2022

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 06.04.2022

dátum ukončenia konania: 23.09.2022

dátum aktualizácie: 07.05.2024

Prílohy:

1903-2022_SpravneKonanie_1903-2022_Spk ÚJD SR 1903-2022 rev. 02.pdf
1903-2022_Rozhodnutie_254_2022 P_Druhostupňove rozhodnutie pokuta.pdf
1903-2022_Rozhodnutie_158_2022_Rozhodnutie pokuta inšpekcia 320-2021 finálna verzia_MACRO finálna verzia bez revízií_MM.pdf

Aktualizácia: 07.05.2024