Úradná tabuľa ÚJD SR

1901-2023

č. konania: 1901-2023

č. rozhodnutia: 185/2023

účastník konania: SE

dátum začiatku konania: 05.04.2023

dátum ukončenia konania: 07.07.2023

dátum aktualizácie: 11.07.2023

Prílohy:

1901-2023_SpravneKonanie_1901-2023_FoZ SpK_01_1901_2023_SE.pdf
1901-2023_ŽIadosť_SE_1901_2023.pdf
1901-2023_Rozhodnutie_185_2023_R_185_2023_Súhlas na RZ PP OSZ_VnPM_ÚdržbaEMO.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023