Úradná tabuľa ÚJD SR

1901-2023

č. konania: 1901-2023

účastník konania: SE

dátum začiatku konania: 05.04.2023

dátum aktualizácie: 12.04.2023

Prílohy:

1901-2023_SpravneKonanie_1901-2023_FoZ SpK_00_1901_2023_SE.pdf
1901-2023_ŽIadosť_SE_1901_2023.pdf

Aktualizácia: 12.04.2023