Úradná tabuľa ÚJD SR

1898-2024

č. konania: 1898-2024

č. rozhodnutia: 241/2024

účastník konania: SE

dátum začiatku konania: 04.03.2024

dátum ukončenia konania: 07.06.2024

dátum aktualizácie: 21.06.2024

Prílohy:

1898-2024_SpravneKonanie_1898-2024_Zverejňovanie informácií - SpK rev 03 č. UJD SR 1898-2024.pdf
1898-2024_SE_00463_002388_2024_Mc-anonymizovaná.pdf
1898-2024_Rozhodnutie_241_2024_Rozhodnutie_241_2024.pdf

Aktualizácia: 21.06.2024