Úradná tabuľa ÚJD SR

1895-2024

č. konania: 1895-2024

č. rozhodnutia: 130/2024

účastník konania: SE

dátum začiatku konania: 04.03.2024

dátum ukončenia konania: 09.04.2024

dátum aktualizácie: 11.04.2024

Prílohy:

1895-2024_SpravneKonanie_1895-2024_Zverejnenie ukončenia SpK 1895_2024 rev03.pdf
1895-2024_Anonymizovaná žiadosť SE_00514_002389_2024_Mc.pdf
1895-2024_Rozhodnutie_130_2024_Rozhodnutie_130_2024.pdf

Aktualizácia: 11.04.2024