Úradná tabuľa ÚJD SR

1894-2024

č. konania: 1894-2024

účastník konania: SE

dátum začiatku konania: 04.03.2024

dátum aktualizácie: 05.03.2024

Prílohy:

1894-2024_SpravneKonanie_1894-2024_Zverejňovanie informácií - SpK rev 00 č. UJD SR 1894-2024.pdf
1894-2024_2165-2024_upovedomenie o začatí SpK.pdf
1894-2024_SE_00517_002392_2024_Mc-anonymizovaná.pdf

Aktualizácia: 05.03.2024