Úradná tabuľa ÚJD SR

1871-2023

č. konania: 1871-2023

č. rozhodnutia: 156/2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 31.03.2023

dátum aktualizácie: 24.05.2023

Prílohy:

1871-2023_SpravneKonanie_1871-2023_Zv. inf. - Spis č. 1871-2023_rev. 02 z 24. 5. 2023.pdf
1871-2023_SE_00082_004420_2023 UJD 29.03.2023_anonymizov.pdf
1871-2023_Rozhodnutie_156_2023_Rozhodnutie_156_2023.pdf

Aktualizácia: 24.05.2023