Úradná tabuľa ÚJD SR

1870-2023

č. konania: 1870-2023

č. rozhodnutia: 178/2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 31.03.2023

dátum ukončenia konania: 28.06.2023

dátum aktualizácie: 11.07.2023

Prílohy:

1870-2023_SpravneKonanie_1870-2023_Formulár o zverejnení SpK_ver11jan2022_UJD SR 1870-2023_Zverejnenie SpK_rev.03.pdf
1870-2023_SE_00082_004438_2023 UJD 29.03.2023_anonymizovana.pdf
1870-2023_Rozhodnutie_178_2023_Rozhodnutie_178_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023