Úradná tabuľa ÚJD SR

1869-2023

č. konania: 1869-2023

č. rozhodnutia: 131/2023

účastník konania: SE – J. Bohunice

dátum začiatku konania: 31.03.2023

dátum ukončenia konania: 12.05.2023

dátum aktualizácie: 03.01.2024

Prílohy:

1869-2023_SpravneKonanie_1869-2023_Formulár SpK 1869-2023_rev.03.pdf
1869-2023_Anonymizovaná žiadosť SE_00864_004417_2023_Mc.pdf
1869-2023_Rozhodnutie_131_2023_Rozhodnutie_131_2023.pdf

Aktualizácia: 03.01.2024