Úradná tabuľa ÚJD SR

1860-2024

č. konania: 1860-2024

č. rozhodnutia: 177/2024

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 28.02.2024

dátum ukončenia konania: 02.05.2024

dátum aktualizácie: 02.05.2024

Prílohy:

1860-2024_SpravneKonanie_1860-2024_Zv. inf. - Spis č. 1860-2024_rev. 03 z 2.5.2024_Final.pdf
1860-2024_SE_00001_002999_2024_UJD_27.02.2024_anonymizov.pdf
1860-2024_Rozhodnutie_177_2024_Rozhodnutie_177_2024.pdf

Aktualizácia: 02.05.2024