Úradná tabuľa ÚJD SR

1859-2023

č. konania: 1859-2023

č. rozhodnutia: 184/2023

účastník konania: SE

dátum začiatku konania: 31.03.2023

dátum ukončenia konania: 06.07.2023

dátum aktualizácie: 11.07.2023

Prílohy:

1859-2023_SpravneKonanie_1859-2023_FoZ SpK_01_1859_2023_SE.pdf
1859-2023_Žiadosť_SE_1859_2023.pdf
1859-2023_Rozhodnutie_184_2023_R184_2023_SzVi_HaLa.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023