Úradná tabuľa ÚJD SR

1855-2022

č. konania: 1855-2022

č. rozhodnutia: 218/2022

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 30.03.2022

dátum ukončenia konania: 22.08.2022

dátum aktualizácie: 05.01.2023

Prílohy:

1855-2022_SpravneKonanie_1855-2022_Formulár_SK_1855-2022_4doplnenie04.08.2022.pdf
1855-2022_Anonymizovaná žiadosť_1855-2022.pdf
1855-2022_Rozhodnutie_218_2022_Rozhodnutie_218_2022.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023