Úradná tabuľa ÚJD SR

1855-2022

č. konania: 1855-2022

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 30.03.2022

dátum aktualizácie: 12.04.2022

Prílohy:

1855-2022_SpravneKonanie_1855-2022_Formulár_SK_1855-2022_1doplnenie110422.pdf
1855-2022_Anonymizovaná žiadosť_1855-2022.pdf

Aktualizácia: 12.04.2022