Úradná tabuľa ÚJD SR

1854-2022

č. konania: 1854-2022

č. rozhodnutia: 222/2022

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 30.03.2022

dátum ukončenia konania: 22.08.2022

dátum aktualizácie: 05.01.2023

Prílohy:

1854-2022_SpravneKonanie_1854-2022_Formulár_SK_1854-2022_4doplnenie04082022.pdf
1854-2022_anonymizovaná žiadosť 1854-2022.pdf
1854-2022_Rozhodnutie_222_2022_R222_2022.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023