Úradná tabuľa ÚJD SR

1854-2022

č. konania: 1854-2022

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 30.03.2022

dátum aktualizácie: 12.04.2022

Prílohy:

1854-2022_SpravneKonanie_1854-2022_Formulár_začatie SK_1854-2022_1doplnenie110422.pdf
1854-2022_anonymizovaná žiadosť 1854-2022.pdf

Aktualizácia: 12.04.2022